(to) Become epidemic: thay đổi đại dịch (ám duy nhất hiện tượng gì đấy lây lan theo chiều hướng tiêu cực)

(to) Deliver message to lớn people: mang tin tức tới cho những người

(to) Effectively protect: bảo vệ hiệu quả

(to) Escape into the imaginary worlds of s.th: bay ra ngoài nhân loại tưởng tượng của vật gì đó

(to) Make great inroads into: xâm nhập phệ vào

(to) Meet the new demands: thỏa mãn nhu yếu mới

(to) Promote products & services: tiếp thị các thành phầm và dịch vụ

(to) Provide useful information: cung ứng những thông tin hữu ích

(to) Raise awareness about something: cải thiện nhận thức về vấn đề gì đó

(to) Regulate advertising: kiểm soát và điều chỉnh quảng cáo...

Bạn đang xem: Công nghệ truyền thông in english

(to) Restrict advertisements for s.th: tinh giảm quảng cáo về đồ vật gi đó

Antivirus software: phần mềm chống vi rút

Basic human needs: những nhu yếu căn phiên bản của bé người

Broadcast journalist: phóng viên báo chí truyền hình/ truyền thanh

Communication channel: kênh thông tin liên lạc

Consumer behavior: hành động của tín đồ tiêu dùng

Cyber information system: hệ thống thông tin trên sản phẩm công nghệ tính, khối hệ thống thông tin trên mạng

Cyber-security: bảo mật thông tin

Daily newspaper: báo mặt hàng ngày

Electronic magazine (e-zine): báo năng lượng điện tử, báo mạng

Electronic media: phương tiện media điện từ (gồm Internet, radio, TV,...)

Forms of electronic media: các dạng truyền thông điện tử

Game show: trò nghịch truyền hình

In shaping our lives: định hình cho cuộc sống thường ngày của chúng ta

Live broadcast: vô tuyến trực tiếp, phát sáng trực tiếp

Local newspaper: tờ báo địa phương

Malicious software: phần mềm độc hại

Mass media: phương tiện truyền thông media đại chúng (báo chí, ti vi, radio)

National broadcaster: đài truyền ảnh quốc gia

News broadcast: lịch trình tin tức

News on entertainment sector: tin tức về lĩnh vực giải trí

Non-commercial purpose: mục tiêu phi mến mại

Online information: thông tin trực tuyến

Online payment methods: phương thức thanh toán giao dịch trực tuyến

Personal sản phẩm điện thoại device: thiết bị di động cầm tay cá nhân

Private information: tin tức cá nhân

Reality show: truyền ảnh thực tế

Satellite television (TV): vạc sóng tivi qua vệ tinh

Social networking site: trang web mạng làng hội

Talk show: chuyện trò trên truyền hình, lịch trình đối thoại

The arrival of the audio-book: sự lộ diện của sách nói, sách ghi âm

The globalization process: quy trình toàn cầu hóa

The instant gratification: sự chấp nhận tức thì

The latest news bulletin: các phiên bản tin new nhất

The spread of culture & lifestyle: sự viral của văn hóa truyền thống và lối sống

The undeniable usefulness of the media: sự hữu ích không thể lắc đầu của phương tiện đi lại truyền thông

Trong từng cuộc nói chuyện trên Internet, trong mỗi tấm hình trên screen điện thoại, mỗi bạn dạng tin bên trên tivi, bọn họ đều được xúc tiếp bởi hàng loạt thông tin với thông điệp tự ngành media gởi mang đến mỗi ngày. Vậy bạn có vướng mắc ngành media tiếng Anh là gì? hay phần lớn thuật ngữ chuyên ngành truyền thông media không?

*
ngành truyền thông media tiếng anh là gì

Hãy thuộc WISE English tìm hiểu chuyên sâu về ngành media tiếng Anh là gì thông qua một số từ vựng với thuật ngữ siêng ngành nhé!

KHO TÀNG CÁC TÊN TIẾNG ANH BẮT ĐẦU BẰNG CHỮ K CỰC Ý NGHĨA

GỢI Ý 100 TÊN TIẾNG ANH BẮT ĐẦU BẰNG CHỮ L giỏi VÀ Ý NGHĨA NHẤT


Nội dung bài xích viết

II. Tìm hiểu về các từ vựng với thuật ngữ ngành truyền thông tiếng Anh là gì
IV. Một vài bài tập về ngành truyền thông media tiếng Anh

Ngành media tiếng Anh được điện thoại tư vấn là Communications, là một nghành nghề dịch vụ rộng lớn liên quan đến vấn đề truyền đạt thông tin từ một nguồn đến một đối tượng người dùng hoặc công bọn chúng mục tiêu. Tin tức đó bao gồm nhiều phương tiện và kênh truyền thông không giống nhau để gởi thông điệp, bao hàm cả cảm biến, âm thanh, hình ảnh, văn bản, cùng nhiều hiệ tượng truyền tải thông tin khác.

*
ngành truyền thông tiếng anh là gì

Trong ngành truyền thông media sẽ gồm 1 số siêng ngành nhỏ dại khác như:


PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG ANH mang lại NGƯỜI LỚN TUỔI cấp tốc VÀ HIỆU QUẢ

II. Mày mò về các từ vựng cùng thuật ngữ ngành truyền thông tiếng Anh là gì


Để có thể nắm bắt được toàn thể kiến thức về ngành media tiếng Anh là gì, bọn họ cần nên tìm hiểu chi tiết các trường đoản cú vựng với thuật ngữ của từng chăm ngành trong lĩnh vực truyền thông

Truyền thông báo chí là một trong lĩnh vực quan trọng đặc biệt trong truyền thông media đại chúng, nơi thông tin được sản xuất, xử lý, và cung cấp cho công chúng trải qua các phương tiện truyền thông media như báo chí, truyền hình, radio, và các nền tảng trực tuyến.

*
ngành truyền thông tiếng anh là gì

Dưới đây là một số trường đoản cú vựng với thuật ngữ tiếng Anh thường xuyên được sử dụng trong siêng ngành truyền thông media báo chí:


STTTừ vựng cùng Thuật ngữPhiên âmNghĩa
1Broadcasting/ˈbrɒd.kɑːs.tɪŋ/Truyền hình cùng phát thanh.
2Journalism/ˈdʒɜː.nə.lɪzəm/Ngành nghề báo chí.
3Press Release/pres rɪˈliːs/Thông cáo báo chí.
4Editorial/ˌed.ɪˈtɔː.ri.əl/Bài viết phê bình.
5Headline/ˈhed.laɪn/Tiêu đề.
6Byline/ˈbaɪ.laɪn/Dòng tác giả.
7Columnist/ˈkɒl.ə.mɪst/Nhà bình luận.
8Feature Article/ˈfiː.tʃər ˈɑː.tɪ.kəl/Bài viết sệt sắc.
9Circulation/ˌsɜː.kjʊˈleɪ.ʃən/Lượng phân phát hành.
10Deadline/ˈded.laɪn/Hạn chót.
11Scoop/skuːp/Tin đặc biệt, tin nóng.
12Op-Ed/ɒp ˈed/Bài viết ý kiến.
13Copy Editor/ˈkɒp.i ˈed.ɪ.tər/Biên tập viên phiên bản sao.
14Press Conference/pres ˈkɒn.fər.əns/Họp báo.
15Media Kit/ˈmiː.di.ə kɪt/Bộ truyền thông.
16Fact-Checking/fækt ˈʧek.ɪŋ/Kiểm tra sự thật.
17Public Relations (PR)/ˈpʌb.lɪk rɪˈleɪ.ʃənz/Quan hệ công chúng.
18Spin/spɪn/Xoay sự kiện.
19Leak/liːk/Rò rỉ tin tức.
20Freelancer/ˈfriː.læns.ər/Nhà báo từ bỏ do.
21Muckraker/ˈmʌk.reɪ.kər/Nhà báo làm phân biệt sự thật.
22Newsworthy/ˈnjuːzˌwɜː.ði/Đáng tin cậy.
23Press Secretary/pres ˈsek.rə.təri/Người phạt ngôn.
24Media Outlet/ˈmiː.di.ə ˈaʊt.lɛt/Cơ sở truyền thông.
25Wire Service/waɪə ˈsɜː.vɪs/Dịch vụ tin tức truyền tải.
26Podcast/ˈpɒd.kɑːst/Chương trình radio trực tuyến.
27Anchor/ˈæŋ.kər/Người dẫn chương trình.
28Beat Reporting/biːt rɪˈpɔːt.ɪŋ/Phóng sự siêng đề.
29Off the Record/ɒf ðə ˈrek.ɔːd/Nói chuyện ko công bố.
30Gatekeeper/ˈɡeɪtˌkiː.pər/Người làm chủ nội dung.
31Ticker Tape/ˈtɪk.ə ˌteɪp/Dòng chữ chạy trên màn hình.
32Photojournalism/ˌfəʊ.təʊˈdʒɜː.nə.lɪz.əm/Nghệ thuật chụp hình ảnh báo chí.
33Caption/ˈkæp.ʃən/Chú ưng ý ảnh.
34Media Bias/ˈmiː.di.ə baɪəs/Chệch phía thông tin.
35Press Pass/pres pæs/Thẻ báo giới.
36Plagiarism/ˈpleɪ.dʒərɪz.əm/Đạo văn.
37Inverted Pyramid/ɪnˈvɜːtɪd ˈpɪrəmɪd/Cấu trúc kim trường đoản cú tháp hòn đảo ngược.
38Public Opinion/ˈpʌb.lɪk əˈpɪnjən/Ý con kiến công chúng.
39Media Literacy/ˈmiː.di.ə ˈlɪt.ər.ə.si/Năng lực hiểu hiểu truyền thông.
40Embargo/ɪmˈbɑː.ɡəʊ/Cấm phân phát hành.
41Ethics/ˈeθɪks/Đạo đức nghề nghiệp.
42Yellow Journalism/ˈjel.oʊ ˈdʒɜːr.nə.lɪz.əm/Báo chí màu vàng.
43Ombudsman/ˈɒm.bədz.mən/Người giám sát và đo lường đạo đức.
44Press Club/pres klʌb/Câu lạc cỗ báo chí.
45Broadcast Journalism/ˈbrɒd.kɑːst ˈdʒɜːr.nə.lɪzəm/Báo chí truyền hình cùng phát thanh.
46Photo Op/ˈfoʊ.t̬oʊ ˌɑːp/Cơ hội chụp ảnh.
47Diversity in Media/daɪˈvɜː.sə.t̬i ɪn ˈmiː.di.ə/Đa dạng vào truyền thông.
48Subscriber/səbˈskraɪ.bər/Người đặt cài báo.
49Media Storm/ˈmiː.di.ə stɔːrm/Sự kiện media lớn.
50Censorship/ˈsen.sər.ʃɪp/Kiểm xem xét thông tin.

TÊN TIẾNG ANH BẮT ĐẦU BẰNG CHỮ B đến NỮ VÀ nam CỰC Ý NGHĨA


Truyền thông thực hành thực tế là đội ngành hay xuyên phối kết hợp làm vấn đề với chăm ngành báo chí, với trách nhiệm làm cầu nối, cung ứng việc truyền tải các thông tin được hoạt động một giải pháp trơn tru nhất bao gồm thể.

*
ngành media tiếng anh là gì

Dưới đây là một số trường đoản cú vựng cùng thuật ngữ về chuyên thành media thực hành mà bạn nên biết:


STTTừ vựng với Thuật ngữPhiên âmNghĩa
1Storyboarding/ˈstɔːriˌbɔːrdɪŋ/Việc lập kịch phiên bản hình ảnh.
2Green Screen/ɡriːn skriːn/Màn hình xanh lá cây để thêm hình hình ảnh sau khi quay.
3Soundbite/saʊndbaɪt/Đoạn âm thanh ngắn cùng ấn tượng.
4Voiceover/ˈvɔɪs.oʊ.vər/Giọng phát âm ngoại vi.
5Cutaway/ˈkʌt.ə.weɪ/Phân đoạn hình ảnh được chèn vào trong video.
6Rundown/ˈrʌn.daʊn/Danh sách chương trình sắp tới xếp.
7Teleprompter/ˈtelɪˌprɑːmptər/Máy hiển thị văn bản để gọi khi con quay video.
8B-Roll/ˈbiːˌroʊl/Phân đoạn video phụ nhằm chèn vào trong tin tức.
9Dissolve/dɪˈzɒlv/Hiệu ứng đưa cảnh mờ dần.
10Cue/kjuː/Tín hiệu bước đầu hoặc kết thúc.
11Lavalier Microphone/ˌlæv.əlˈɪər ˈmaɪ.krəˌfoʊn/Micro treo cổ.
12Frame Rate/freɪm reɪt/Tốc độ khung người mỗi giây.
13Aspect Ratio/ˈæspekt ˈreɪʃi.oʊ/Tỷ lệ size hình.
14Compression/kəmˈprɛʃən/Nén tài liệu hình ảnh và âm thanh.
15White Balance/waɪt ˈbæləns/Cân bởi màu trắng.
16Dolly Shot/ˈdɑːli ʃɑːt/Quay từ trên một mẫu xe đẩy.
17Gaffer/ˈɡæfər/Người làm chủ ánh sáng trong tảo phim.
18Boom Microphone/buːm ˈmaɪkrəˌfoʊn/Microphone gắn trên gậy để thu âm từ bỏ xa.
19Cinephile/ˈsɪn.ə.faɪl/Người ái mộ điện ảnh.
20Post-Production/poʊst prəˈdʌk.ʃən/Quá trình xử lý sau thời điểm quay phim.
21Vlog/vlɑːɡ/Video blog.
22Jingle/ˈdʒɪŋɡəl/Âm nhạc quảng cáo ngắn và nhớ đơn.
23ISO/ˌaɪ es ˈoʊ/Độ nhạy cảm sáng của dòng sản phẩm ảnh.
24Transcode/ˈtræns.koʊd/Chuyển đổi định hình video.
25Depth of Field/dɛpθ əv fild/Độ sâu trường ảnh.
26Panning/ˈpænɪŋ/Quay máy ảnh từ trái sang buộc phải hoặc ngược lại.
27Zoom Out/In/zuːm aʊt/ɪn/Phóng khổng lồ hoặc thu bé dại ảnh.
28Saturation/ˌsætʃ.əˈreɪ.ʃən/Độ bão hòa màu.
29Foley Artist/ˈfoʊli ˌɑːrtɪst/Người tạo thành âm thanh hiệu ứng.
30Slate/sleɪt/Bảng thông tin về cảnh khi quay.
31Tracking Shot/ˈtrækɪŋ ʃɒt/Quay xuất phát từ một vị trí di chuyển.
32Casting Call/ˈkæs.tɪŋ kɔːl/Lời mời thâm nhập casting.
33Key Grip/kiː ɡrɪp/Người trợ lý đạo diễn nghệ thuật.
34Vignette/vɪnˈjet/Hiệu ứng làm black mép ảnh.
35Logline/ˈlɔːɡlaɪn/Mô tả ngăn nắp về văn bản của một tác phẩm.
36Live Streaming/laɪv ˈstriːmɪŋ/Truyền hình thẳng qua mạng.
37NLE (Non-Linear Editing)/ɛn el iː/Chỉnh sửa không con đường tính.
38CGI (Computer-Generated Imagery)/siːdʒi/Hình ảnh máy tính tạo thành ra.
39Framing/freɪmɪŋ/Cách sắp xếp hình ảnh trong khung hình.
40Aspect Ratio/ˈæspekt ˈreɪʃi.oʊ/Tỷ lệ chiều rộng lớn và chiều cao của màn hình.
41JPEG/ˈdʒeɪpɛɡ/Định dạng hình hình ảnh nén.
42Luminance/ˈluːmɪnəns/Độ sáng sủa của một hình ảnh.
43Pixel/ˈpɪksəl/Đơn vị cơ bạn dạng của hình ảnh số.
44Storyboard/ˈstɔːriˌbɔːrd/Bản kịch hình minh họa.
45Subtitles/ˈsʌbtaɪtlz/Phụ đề.
46VFX (Visual Effects)/viː ɛf ɛks/Hiệu ứng hình ảnh.
47Widescreen/waɪdskriːn/Định dạng màn hình rộng.
48Clapperboard/ˈklæpərbɔːrd/Bảng thu thanh khi cù phim.

Xem thêm: Chế biến mực 1 nắng bằng nồi chiên không dầu, cách làm mực một nắng nướng sa tế bằng nồi chiên

49Cinematography/ˌsɪnəˈmætəɡrəfi/Nghệ thuật tảo phim.
50Documentary/ˌdɒkjəˈmɛntəri/Phim tài liệu.

Một chăm ngành quan trọng khác của ngành truyền thông, đó là media thông đa phương tiện. Vậy truyền thông media đa phương tiện đi lại tiếng Anh là gì?

*
ngành truyền thông tiếng anh là gì

Dưới đó là một số từ bỏ vựng với thuật ngữ về ngành truyền thông đa phương tiện đi lại tiếng Anh mà bạn có thể tham khảo


STTTừ vựng và Thuật ngữPhiên âmNghĩa
1Livestreaming/ˈlaɪvˌstriːmɪŋ/Truyền hình trực tuyến.
2Algorithm/ˈælɡəˌrɪðəm/Thuật toán.
3Engagement/ɪnˈɡeɪdʒmənt/Tương tác fan dùng.
4Clickbait/klɪkbeɪt/Tiêu đề gây chăm chú để tăng lượt xem.
5Infographic/ˌɪnfoʊˈɡræfɪk/Đồ họa thông tin.
6Analytics/ænəˈlɪtɪks/Phân tích dữ liệu.
7Subscriber Base/səbˈskraɪbər beɪs/Cộng đồng tín đồ đăng ký.
8Webinar/ˈwɛbɪnɑːr/Hội thảo trực tuyến.
9Podcasting/ˈpɒdkæstɪŋ/Sáng tạo nội dung âm thanh.
10Augmented Reality (AR)/ɔːɡˈmɛntɪd riˈæləti/Thực tế ảo.
11Influencer Marketing/ˈɪnfluənsər ˈmɑːrkətɪŋ/Quảng cáo thông qua người ảnh hưởng.
12UGC (User-Generated Content)/juːʒiː siː ˈjuːzər-ˈdʒɛnəˌreɪtɪd ˈkɒntɛnt/Nội dung người tiêu dùng tạo ra.
13Dark Social/dɑːrk ˈsoʊʃəl/Chia sẻ thông tin qua những kênh riêng tư.
14Chatbot/ˈʧætbɒt/Robot chat chit tự động.
15Geotargeting/ˌdʒioʊˈtɑːrɡɪtɪŋ/Quảng cáo dựa trên vị trí địa lý.
16CTA (Call khổng lồ Action)/ˌsiːˌtiːˈeɪ/Lời lôi kéo hành động.
17A/B Testing/eɪ biː ˈtɛstɪŋ/Thử nghiệm A/B.
18Filter Bubble/ˈfɪltər ˈbʌbl/Bong bóng lọc thông tin.
19Livetweeting/ˈlaɪvˌtwiːtɪŋ/Gửi tweet trong thời gian thực.
20SEO (Search Engine Optimization)/ɛs iː oʊ/Tối ưu hóa chính sách tìm kiếm.
21Crowdsourcing/kraʊdˈsɔːrsɪŋ/Huy động chủ ý cộng đồng.
22DVR (Digital video Recorder)/ˌdiː viː ˈɑːr/Máy ghi hình số.
23Cookie/ˈkʊki/Dữ liệu theo dõi người dùng.
24Snackable Content/ˈsnækəbəl ˈkɒntɛnt/Nội dung dễ tiêu thụ.
25OTT (Over-the-Top)/oʊ ti ti/Dịch vụ vô tuyến qua internet.
26CTV (Connected TV)/kəˈnɛktɪd ti viː/TV liên kết internet.
27Captioning/ˈkæpʃənɪŋ/Gắn phụ đề.
28Periscope/ˈpɛrɪˌskoʊp/Ứng dụng truyền hình video clip trực tiếp.
29Newsjacking/nuzˌʤækɪŋ/Sử dụng sự khiếu nại nóng nhằm quảng cáo.
30Affiliate Marketing/əˈfɪliət ˈmɑːrkɪtɪŋ/Tiếp thị liên kết.
31Data Mining/ˈdeɪtə ˈmaɪnɪŋ/Khai thác dữ liệu.
32Target Audience/ˈtɑːrɡɪt ˈɔːdiəns/Đối tượng mục tiêu.
33Geo-Fencing/dʒioʊ ˈfɛnsɪŋ/Thiết lập vùng địa lý hữu ích.
34Deep Linking/diːp ˈlɪŋkɪŋ/Liên kết trực sau đó nội dung rứa thể.
35Viral Marketing/ˈvaɪrəl ˈmɑːrkɪtɪŋ/Tiếp thị viral.
36Keyword Density/ˈkiːwɜːrd ˈdɛnsəti/Mật độ từ khóa.
37Multichannel Marketing/ˈmʌltiˌʧænəl ˈmɑːrkɪtɪŋ/Tiếp thị nhiều kênh.
38In-App Advertising/ɪn-æp ˈædvərˌtaɪzɪŋ/Quảng cáo trong ứng dụng.
39Subscriber Retention/səbˈskraɪbər rɪˈtɛnʃən/Giữ chân người đăng ký.
40KPI (Key Performance Indicator)/keɪ piː ˈaɪ/Chỉ số hiệu suất chính.
41Content Calendar/ˈkɒntɛnt ˈkæləndər/Lịch vạc sóng nội dung.
42Targeted Advertising/ˈtɑːrɡɪtɪd ˈædvərˌtaɪzɪŋ/Quảng cáo tất cả mục tiêu.
43Vlogosphere/ˈvlɒɡoʊsfɪr/Cộng đồng vloggers.
44Keyword Research/ˈkiːwɜːrd rɪˈsɜːrtʃ/Nghiên cứu vớt từ khóa.
45Ephemeral Content/ˈɛfəmərəl ˈkɒntɛnt/Nội dung nhoáng qua.
46Heatmap/ˈhitmæp/Bản vật dụng nhiệt.
47Conversion Rate/kənˈvɜːrʒən reɪt/Tỷ lệ đưa đổi.
48Ad Blocker/æd ˈblɒkər/Phần mềm chặn quảng cáo.
49Monetization/ˌmɒnɪtaɪˈzeɪʃən/Kiếm chi phí từ nội dung.
50Push Notification/pʊʃ ˌnoʊtɪfɪˈkeɪʃən/Thông báo đẩy.

Đặc điểm quan trọng đặc biệt của ngành này là quan ngay cạnh và reviews các hiện tượng lạ xã hội dưới tác động của truyền thông. Nghiên cứu và phân tích này triệu tập vào thu thập và đối chiếu dữ liệu tương quan để xây dựng các phân tích hoặc kim chỉ nan mới.

*
ngành media tiếng anh là gì

Dưới đấy là một số tự vựng và thuật ngữ về ngành truyền thông nghiên cứu vãn tiếng Anh mà bạn cũng có thể tham khảo


STTTừ vựng và Thuật ngữPhiên âmNghĩa
1Semiotic Analysis/siːˈmɪɒtɪk əˈnæləsɪs/Phân tích vệt hiệu.
2Framing Analysis/freɪmɪŋ əˈnæləsɪs/Phân tích form cảnh.
3Content Analysis/ˈkɒntɛnt əˈnæləsɪs/Phân tích nội dung.
4Hypodermic Needle Theory/ˌhaɪpəˈdɜrmɪk ˈniːdl ˈθɪəri/Lý thuyết kim tiêm dưới da.
5Cultural Studies/ˈkʌltʃərəl ˈstʌdiz/Nghiên cứu vớt văn hóa.
6Participant Observation/pɑːrˈtɪsɪpənt ˌɒbzərˈveɪʃən/Quan ngay cạnh tương tác.
7Field Experiment/fiːld ɪksˈperɪmənt/Thử nghiệm trên thực địa.
8Cognitive Dissonance/ˈkɒɡnɪtɪv dɪˈsɒnəns/Mâu thuẫn dìm thức.
9Selective Exposure/sɪˈlɛktɪv ɪkˈspoʊʒər/Tiếp xúc lựa chọn.
10Longitudinal Study/ˌlɒn.dʒɪˈtjuː.dənl ˈstʌdi/Nghiên cứu vãn dài hạn.
11Reflexivity/rɪˈflɛksɪvəti/Tự làm phản ánh.
12Gatekeeping Theory/ˈɡeɪtˌkiːpɪŋ ˈθɪəri/Lý thuyết làm cổng.
13Qualitative Research/ˈkwɒlɪˌteɪtɪv rɪˈsɜːrtʃ/Nghiên cứu chất lượng.
14Quantitative Research/ˈkwɒntɪˌteɪtɪv rɪˈsɜːrtʃ/Nghiên cứu vãn lượng số.
15Causal Relationship/ˈkɔːzl rɪˈleɪʃənʃɪp/Mối tình dục nhân quả.
16Survey Research/ˈsɜːrveɪ rɪˈsɜːrtʃ/Nghiên cứu khảo sát.
17Intercultural Communication/ˌɪntərˈkʌltʃərəl kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən/Giao tiếp nhiều văn hóa.
18Reception Analysis/rɪˈsɛpʃən əˈnæləsɪs/Phân tích làm phản ứng.
19Ethnography/ɛnˈθnɒɡrəfi/Nghiên cứu dân tộc học.
20Agenda-Setting Theory/əˈdʒɛndə ˈsɛtɪŋ ˈθɪəri/Lý thuyết đặt công ty đề.
21Triangulation/ˌtraɪæŋɡjəˈleɪʃən/Phương pháp tam giác.
22In-depth Interview/ɪn-dɛpθ ˈɪntərvjuː/Phỏng vấn sâu rộng.
23Ecological Model/ˌiːkəˈlɒdʒɪkəl ˈmɒdl̩/Mô hình sinh thái học.
24Framing Theory/freɪmɪŋ ˈθɪəri/Lý thuyết size cảnh.
25Media Ecology/ˈmidiə ɪˈkɒlədʒi/Sinh thái truyền thông.
26Ethical Considerations/ˈɛθɪkəl kənˌsɪdəˈreɪʃənz/Xem xét đạo đức.
27Experiential Sampling/ɪkˌspɪriˈɛnʃəl ˈsæmplɪŋ/Lấy chủng loại trải nghiệm.
28Critical Cultural Studies/ˈkrɪtɪkəl ˈkʌltʃərəl ˈstʌdiz/Nghiên cứu văn hóa truyền thống phê phán.
29Symbolic Interactionism/sɪmˈbɒlɪk ˌɪntərˈækʃəˌnɪzəm/Chủ nghĩa liên quan biểu tượng.
30Social Identity Theory/ˈsoʊʃəl aɪˈdɛntɪti ˈθɪəri/Lý thuyết định danh xã hội.
31Inferential Statistics/ɪnˌfɛrənˈʃəl stəˈtɪstɪks/Thống kê suy luận.
32Narrative Analysis/ˈnærətɪv əˈnæləsɪs/Phân tích nghệ thuật kể chuyện.
33Interpretive Research/ɪnˈtɜːprɪtɪv rɪˈsɜːrtʃ/Nghiên cứu giúp diễn giải.
34Action Research/ˈækʃən rɪˈsɜːrtʃ/Nghiên cứu vớt hành động.
35Cohort Analysis/koʊˈhɔːrt əˈnæləsɪs/Phân tích team tuổi.
36Conceptual Framework/kənˈsɛptʃuəl ˈfreɪmwɜːrk/Khung cảnh khái niệm.
37Media Literacy/ˈmidiə ˈlɪtərəsi/Năng lực phát âm hiểu truyền thông.
38Transactional Model/trænˈzækʃənl ˈmɒdl̩/Mô hình giao dịch.
39Rhetorical Analysis/rɪˈtɒrɪkəl əˈnæləsɪs/Phân tích biện trình.
40Sampling Bias/ˈsæmplɪŋ baɪəs/Sai lệch mẫu.
41Cultural Hegemony/ˈkʌltʃərəl hɪˈɡɛməni/Ưu cầm văn hóa.
42Nomothetic Approach/ˌnoʊməˈθɛtɪk əˈproʊʧ/Tiếp cận giải pháp lệ.
43Epistemology/ɪˌpɪstəˈmɒlədʒi/Nghiên cứu vãn tri thức.
44Media Framing/ˈmidiə ˈfreɪmɪŋ/Tạo form truyền thông.
45Feminist truyền thông media Studies/ˈfɛmɪnɪst ˈmidiə ˈstʌdiz/Nghiên cứu truyền thông theo lập trường cô bé quyền.
46Media Convergence/ˈmidiə kənˈvɜːrdʒəns/Hội tụ truyền thông.
47Propaganda Analysis/ˌprɑːpəˈɡændə əˈnæləsɪs/Phân tích tuyên truyền.
48Normative Theory/ˈnɔːrmətɪv ˈθɪəri/Lý thuyết nhà nghĩa chuẩn chỉnh mực.
49Descriptive Research/dɪˈskrɪptɪv rɪˈsɜːrtʃ/Nghiên cứu vãn miêu tả.
50Dyadic Communication/ˈdaɪˈædɪk kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən/Giao tiếp truyền thông media giữa 2 người