THÔNG TIN VỀ MÁY IN EPSON L1800Loại máy in:in màu, in dịch vụ, in đưa nhiệt
Khổ giấy in: Tối đa khổ A3Tốc độ in: Với bạn dạng in demo Demo Approx. 30#1/17#2ppm (Bk/Cl), Approx. 15/5.5ipm (Bk/Cl)Độ phân giải: 5760 x 1440 dpi (with Variable-Sized Droplet Technology)Chuẩn kết nối: USB 2.0 Hi-Speed
Chức năng quánh biệt: Tích hợp cỗ tiếp mực ngoài thiết yếu hãng
","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":15300000,"display_regular_price":15300000,"image":"title":"L1800","caption":"","url":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-scaled.gif","alt":"L1800","src":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-510x514.gif","srcset":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-510x514.gif 510w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-397x400.gif 397w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-794x800.gif 794w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-768x774.gif 768w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-1525x1536.gif 1525w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-2033x2048.gif 2033w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-100x100.gif 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-scaled.gif","full_src_w":2542,"full_src_h":2560,"gallery_thumbnail_src":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-100x100.gif","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-247x296.gif","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":514,"image_id":5267,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":10,"min_qty":1,"price_html":"15,300,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":4911,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_chon-muc-in":"muc-dye-uv","availability_html":"cu00f2n 10 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":14800000,"display_regular_price":14800000,"image":"title":"L1800","caption":"","url":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-scaled.gif","alt":"L1800","src":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-510x514.gif","srcset":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-510x514.gif 510w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-397x400.gif 397w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-794x800.gif 794w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-768x774.gif 768w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-1525x1536.gif 1525w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-2033x2048.gif 2033w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-100x100.gif 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-scaled.gif","full_src_w":2542,"full_src_h":2560,"gallery_thumbnail_src":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-100x100.gif","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-247x296.gif","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":514,"image_id":5267,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":10,"min_qty":1,"price_html":"14,800,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":4915,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_chon-muc-in":"khong-muc","availability_html":"cu00f2n 10 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":14500,"display_regular_price":14500,"image":"title":"L1800","caption":"","url":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-scaled.gif","alt":"L1800","src":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-510x514.gif","srcset":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-510x514.gif 510w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-397x400.gif 397w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-794x800.gif 794w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-768x774.gif 768w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-1525x1536.gif 1525w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-2033x2048.gif 2033w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-100x100.gif 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-scaled.gif","full_src_w":2542,"full_src_h":2560,"gallery_thumbnail_src":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-100x100.gif","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-247x296.gif","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":514,"image_id":5267,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":10,"min_qty":1,"price_html":"14,500₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":4909,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_chon-muc-in":"muc-zin-chinh-hang","availability_html":"cu00f2n 10 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":15500000,"display_regular_price":15500000,"image":"title":"L1800","caption":"","url":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-scaled.gif","alt":"L1800","src":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-510x514.gif","srcset":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-510x514.gif 510w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-397x400.gif 397w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-794x800.gif 794w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-768x774.gif 768w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-1525x1536.gif 1525w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-2033x2048.gif 2033w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-100x100.gif 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-scaled.gif","full_src_w":2542,"full_src_h":2560,"gallery_thumbnail_src":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-100x100.gif","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-247x296.gif","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":514,"image_id":5267,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":10,"min_qty":1,"price_html":"15,500,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":4910,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_chon-muc-in":"muc-dau-anh-sieu-net","availability_html":"cu00f2n 10 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":15300000,"display_regular_price":15300000,"image":"title":"L1800","caption":"","url":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-scaled.gif","alt":"L1800","src":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-510x514.gif","srcset":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-510x514.gif 510w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-397x400.gif 397w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-794x800.gif 794w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-768x774.gif 768w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-1525x1536.gif 1525w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-2033x2048.gif 2033w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-100x100.gif 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-scaled.gif","full_src_w":2542,"full_src_h":2560,"gallery_thumbnail_src":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-100x100.gif","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-247x296.gif","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":514,"image_id":5267,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":10,"min_qty":1,"price_html":"15,300,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":4912,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_chon-muc-in":"muc-chuyen-nhiet-inktec","availability_html":"cu00f2n 10 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":15100000,"display_regular_price":15100000,"image":"title":"L1800","caption":"","url":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-scaled.gif","alt":"L1800","src":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-510x514.gif","srcset":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-510x514.gif 510w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-397x400.gif 397w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-794x800.gif 794w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-768x774.gif 768w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-1525x1536.gif 1525w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-2033x2048.gif 2033w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-100x100.gif 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-scaled.gif","full_src_w":2542,"full_src_h":2560,"gallery_thumbnail_src":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-100x100.gif","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-247x296.gif","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":514,"image_id":5267,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":10,"min_qty":1,"price_html":"15,100,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":4913,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_chon-muc-in":"muc-nhiet-etw-chong-ung-thu","availability_html":"cu00f2n 10 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":15500000,"display_regular_price":15500000,"image":"title":"L1800","caption":"","url":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-scaled.gif","alt":"L1800","src":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-510x514.gif","srcset":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-510x514.gif 510w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-397x400.gif 397w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-794x800.gif 794w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-768x774.gif 768w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-1525x1536.gif 1525w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-2033x2048.gif 2033w, https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-100x100.gif 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-scaled.gif","full_src_w":2542,"full_src_h":2560,"gallery_thumbnail_src":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-100x100.gif","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://mucinchuyennhiet.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/L1800-247x296.gif","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":514,"image_id":5267,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":10,"min_qty":1,"price_html":"15,500,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":4914,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">Chọn mực in

Hệ thống dẫn mực thiết yếu hãng, khổ giấy A3+ (32cm x110cm)Khả năng in liên tục, không áp dụng chip mực.

Bạn đang xem: Máy in mực dầu a3

Máy 6 màu với kỹ năng in hình ảnh cực nét.Khả năng load giấy tự 70gsm – 260gsm mượt mà.Thích hợp cho nhiều mục tiêu in ấn.Sử dụng tương xứng nhiều loại mực in.
không Mực - 14,600,000₫Mực Nước Inktec/ Dye UV - 14,800,000₫Mực in Dầu Pigment UV - 15,100,000₫Mực in Dầu Pigment ART - 15,200,000₫Mực in chuyển nhiệt - 15,100,000₫Mực bao gồm Hãng - 15,650,000₫
*

*

*

Giới thiệu và đánh giá máy in Epson L1800 bên trên thị trường

Máy in Epson L1800 là loại máy tính nhỏ dại gọn cùng với nhiều tính năng được các văn phòng, cơ quan thực hiện thường xuyên. Thành phầm sở hữu những tính năng trông rất nổi bật khiến các bước được tiến hành đúng quy trình tiến độ cũng như đảm bảo an toàn chất lượng màu mực lúc lên giấy. Cùng tìm nắm rõ hơn về quánh điểm của sản phẩm cũng như add cung cấp chất lượng trên thị trường.

Giới thiệu thông thường về vật dụng in Epson L1800

*

Tổng quan liêu về đồ vật in Epson cái L1800

Máy in Epson L1800 được coi là dòng máy in màu khổ A3 của hãng Epson cùng với thiết kế, kích thước phù hợp để để ở nhiều ko gian khác biệt như đơn vị ở, văn phòng làm cho việc, công ty lớn nhỏ… vị thuộc dòng L series nên sản phẩm không cần sử dụng chip mực, khiến công việc in ấn ra mắt nhanh chóng và dễ ợt hơn khi nào hết.

Máy in L1800 gồm 6 color mực in chính đem đến sự tiện thể nghi cũng như linh hoạt buổi tối đa cho sản phẩm in ra, hình ảnh lên màu chân thực và sắc đẹp nét nhất. Không dừng lại ở đó nữa, người dùng còn có thể sử dụng tác dụng in tràn lề trong trường hợp có nhu cầu. Đây là trong số những tính năng hiện đại khiến nhiều quý khách yêu yêu thích và nhận xét cao về dòng sản phẩm này.

Xem thêm: Cách nhận biết và chọn mực ông ty cổ phần thủy sản đà nẵng, mực ống lớn 0

Thiết kế của dòng sản phẩm dễ dàng để chúng ta điều chỉnh cũng giống như nạp thêm mực nhưng không cần nhân viên kỹ thuật trợ giúp. Tín đồ dùng rất có thể truyền tải tài liệu cho sản phẩm in gấp rút thông qua cổng liên kết USB 2.0. Một điểm cộng khác cơ mà nhiều người yêu thích ở chiếc máy này đó là hệ thống dẫn mực an toàn, không tác động đến sức khỏe người tiêu dùng.

Nhìn chung, sản phẩm công nghệ in Epson L1800 được coi là dòng máy có quality cao, bảo đảm đáp ứng về tối ưu yêu cầu của người dùng. Sản phẩm này có tương đối nhiều ưu điểm vượt trội được nhận xét cao và cũng đó là lý do khiến cho dòng thiết bị này trở thành TOP các sản phẩm máy in hút khách nhất bên trên thị trường.

Lý do nên chọn máy in Epson L1800

*

Tại sao nên lựa chọn máy Epson L1800?

Trên thị trường có rất nhiều loại vật dụng in khác nhau, mỗi nhiều loại đều sở hữu đến điểm lưu ý riêng đáp ứng nhu cầu tối ưu nhu cầu của fan dùng. Vây lý do nên sàng lọc máy Epson L1800 cho bài toán in ấn tại không khí của mình. Dưới đây là một số điểm sáng nổi nhảy của sản phẩm khiến nhiều người review cao và đưa ra quyết định chọn mua ăn điểm qua như sau:

Máy in có độ phân giải cao lên đến mức 5760 x 1440dpi, hỗ trợ cho ra những sản phẩm với màu sắc rõ nét, rất tốt và bắt mắt hơn bao giờ hết.Máy in được đồ vật 6 nhiều loại màu khác nhau được sắp xếp và kiến tạo gọn gàng, dễ lấy với đổ mực khi hết. Bình mực có dung lượng tương đối cao, chất nhận được in lên tới 1500 bức ảnh có kích thước 10x15cm.Tốc độ in của sản phẩm Epson L1800 nhanh chóng và vẫn bảo đảm an toàn chất lượng của color phun. Vận tốc in được reviews nhanh nhưng những dòng laser khác (34 trang/phút). Không những thế nữa sản phẩm còn được máy Precisioncore 4S cùng với kích giọt buổi tối thiểu.

*

Lọ mực béo in được nhiều sản phẩm

Lọ mực béo cùng công nghệ Ecotank giúp in được không ít giấy cùng giúp máy tiết kiệm chi phí được mực in. Bạn dùng rất có thể tiết kiệm buổi tối đa thời gian của bản thân cho bài toán in ấn và tập trung vào sự việc khác cần thiết hơn trong các bước của mình.Thiết kế nhỏ dại gọn, màu đen cơ bạn dạng nhưng cực kỳ hiện đại, cao cấp. Với một cái máy kích cỡ vừa phải nhưng đã chứa đủ tính năng, một văn phòng công sở hiện đại chắc hẳn rằng nên áp dụng sản phẩm.Sản phẩm có thể dùng cho các mục đích khác biệt chứ không chỉ riêng việc in ấn và dán tài liệu cơ bản. Người mua sử dụng cho câu hỏi in ảnh thẻ, tờ rơi hoặc danh thiếp, thiệp cưới…Máy in hoàn toàn có thể sử dụng được rất nhiều loại mực không giống nhau như mực dầu, đưa nhiệt, mực nước… nhằm đáp ứng nhu cầu phong phú và đa dạng của từng đối tượng khách hàng.

Thông số nghệ thuật cơ bản máy in Epson L1800

*

Thông số cơ phiên bản của Epson L1800

Máy in L1800 đến từ thương hiệu Epson có thông số kỹ thuật cơ bản như sau:

Loại sản phẩm: sản phẩm công nghệ in phun màu.Thương hiệu: Epson.Sản phẩm: L1800.Các khổ giấy áp dụng được: tự A3+ mang lại A6, B4, B5, 13x18cm, 10x15cm, 9x1cm, 13x20cm, 20x25cm, envelopes, letter - half letter…Tốc độ in: 15 trang black và trang color A4/phút.Độ phân giải: 5760 x 1440 dpi.Cổng kết nối: USB.Loại mực sử dụng: Epson T6731/T6732/T6733…

Lưu ý khi sử dụng máy in Epson L1800

*

Phân phối
Epson L1800 giá sỉ

Khi sử dụng máy in L1800 Epson, các bạn cần suy nghĩ việc thực hiện loại mực cân xứng với mục tiêu sử dụng chính của chính mình để tác dụng lên giấy đạt hiệu quả đúng đắn nhất. Một vài loại mực được sử dụng thông dụng ở sản phẩm này bao gồm:

Mực dầu Pigment UV: Khi in trên giấy không tồn tại hiện tượng bị lem khi gặp gỡ nước, không trở nên phai color nếu để lâu. Chi tiêu cho loại mực này cao hơn nữa so với các thành phầm khác.Mực nước Dye UV: mẫu mực này khá thông dụng trên thị phần và nó ít ảnh hưởng đến đầu phun, thường xuyên được áp dụng để in tài liệu, thiệp cưới, hình ảnh màu… kết quả cho lên màu sắc rõ ràng, tươi tắn và bền màu sắc theo thời gian. Khi dùng loại mực này mang lại máy in thì dễ dàng bảo quản, dọn dẹp và túi tiền sản phẩm cũng không đắt đỏ.Mực in Pet: Đây là mực in technology mới lên phía trên vải khiến sản phẩm trở phải riêng biệt, nhộn nhịp hơn, mực in được cả bên trên áo buổi tối lẫn sáng màu và bảo đảm sự rõ nét ở cả những chi tiết nhỏ dại nhất.Mực in đưa nhiệt: Những thành phầm như áo vải, chén đùa, cốc, đĩa đều rất có thể in ấn với mực chuyển nhiệt. Nếu bạn làm trong siêu thị lưu niệm, cửa hàng in áo xống bóng đá, đồng phục thì sản phẩm công nghệ in sử dụng loại mực này sẽ rất thích hợp.

Địa chỉ cung cấp máy in Epson L1800 uy tín trên thị trường

Hiện nay trên thị trường có nhiều showroom bán đồ vật in Epson L1800, tuy vậy để bảo đảm an toàn chất lượng sản phẩm, chúng ta nên đến đơn vị Máy in Đại Thành. Vị trí đây được xem là một vào những địa chỉ uy tín nơi giúp bạn có được hồ hết sản phẩm quality cao, giá xuất sắc nhất. Khi tới Máy in Đại Thành, người sử dụng sẽ được kinh nghiệm những dịch vụ thương mại như sau:

Máy in L1800 uy tín Epson sẽ được kèm theo với không hề thiếu phụ kiện, mực in và chỉ việc khách sản phẩm kết nối laptop để dùng.Đơn vị hỗ trợ các phần mềm hỗ trợ khác nhau như reset tràn cỗ đếm, driver, hệ thống điều khiển trường đoản cú xa Ultra Viewer…Các phần mềm hỗ trợ có giờ đồng hồ Anh lẫn giờ đồng hồ Việt để áp dụng dễ dàng, hoạt bát hơn.Máy bao gồm chế độ bh miễn phí tổn trọn đời tại công ty Đại Thành, ngân sách sửa chữa máy, kiểm tra đều có sẵn trong dịch vụ bảo hành của solo vị. Với các thiết bị bị hao mòn theo thời gian thì khách hàng sẽ từ bỏ giá thành để thay đổi linh kiện mới.Nếu tất cả phần nào rất cần phải giải đáp và không biết cách thực hiện máy in thì hay liên hệ tới 1-1 vị, thành phần kỹ thuật đã hướng dẫn quý khách hàng qua Ultra Viewer.Toàn bộ linh phụ kiện thay chũm đều đảm bảo chính hãng, chuẩn quality để bạn an tâm sử dụng dài lâu về sau. Những dòng vậy thể rất nhiều tương phù hợp và tương xứng với vật dụng in nhiều người đang dùng.